Zapamiętaj mnie i lub zarejestruj | Zapomniałem hasła

Artykuły Recenzje Harmonijkowe Bitwy
Szukaj Użytkownicy Grupy
Regulamin
Regulamin Główny


  1. Przestrzegaj netykiety. Każdy objaw trollingu będzie nagradzany banem.
  2. Staraj się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii, w razie czego użyj słownika.
  3. Na forum obowiązuje zakaz posiadania więcej niż jedno konto.
  4. Nie pisz tematu który już jest na forum - używaj opcji szukaj. Dobierz odpowiedni dział, wybierz odpowiedni tag, nazwij wątek w taki sposób by było wiadomo o czym jest temat.
  5. Na forum obowiązuje zakaz rozpowszechniania pornografii, treści nazistowskich oraz obrażania innych osób ze względu na rase, religie itp.
  6. Na forum nie ma zakazu reklamowania innych stron oraz for, jednak bądźmy rozsądni. Nagminne reklamy będą kasowane. Zakazuje sie natomiast umieszczania w ShoutBoksie linków do stron, które nie odwołują sie do konkretnego artykułu bądź pliku, potrzebnego do kontynuowania dyskusji.
  7. Administracji regulamin nie obowiązuje.

  Rejestracja oraz każde jednorazowe zalogowanie się na forum oznacza zaakceptowanie regulaminu.
  Administracja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.

Regulamin Harmonijkowych Bitew


  I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. W konkursie udział może wziąć każdy użytkownik forum.
  2. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.
  3. Do każdej edycji konkursu wybierany jest inny podkład muzyczny dowolnego gatunku.
  4. Do danej edycji konkursu uczestnik możne zgłosić tylko jedną kompozycję.
  5. Jedna edycja konkursu jest podzielona na dwie części: przesyłanie propozycji - dwa tygodnie, głosowanie - tydzień.

  II WYBÓR PODKŁADU
  1. Podkład w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników wybiera zwycięzca poprzedniej edycji Harmonijkowych Bitew.
  2. Zwycięzca może zrzec się wyboru podkładu na rzecz innego użytkownika lub może podjąć decyzję, że wybór należy do społeczności forum. Jeśli zwycięzca nie wybierze podkładu w czasie przewidzianym przez Regulamin, podkład wybierają użytkownicy forum.
  3. Przy dużej liczbie głosów sprzeciwu odnośnie zaproponowanego podkładu, organizator może wstrzymać daną edycję konkursu, aż do pojawienia się nowego podkładu, ale nie później niż przed wysłaniem pierwszego nagrania.
  4. Jeżeli podkład został zamieszczony bez zgody autora, organizator może anulować daną edycję konkursu w dowolnym momencie.

  III UCZESTNICTWO
  1. Użytkownicy wysyłają swoje propozycje za pośrednictwem poczty e-mail.
  2. Aby wziąć udział w danej edycji należy wysłać plik lub link do własnej improwizacji przy danym podkładzie podając nick z forum, producenta/model oraz tonację harmonijki na jakiej się zagrało, na adres e-mail kontakt@harmoszka.com. Plik musi być w formacie .mp3.
  3. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną propozycję biorącą udział w konkursie. W przypadku wysłania większej liczby propozycji, w konkursie brać udział będzie tylko wskazane przez uczestnika zgłoszenie. W przypadku nie wskazania konkretnego nagrania wzięte będzie pod uwagę tylko ostatnio przesłane.
  4. Po wysłaniu propozycji, użytkownik otrzyma odpowiedź, w której znajduje się informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia przystąpienia do edycji Harmonijkowych Bitew.
  5. Chęć udziału w zabawie należy potwierdzić w temacie gdzie umieszczony jest podkład.
  6. W przypadku informacji o nieprzyjęciu zgłoszenia, należy postąpić według instrukcji zawartych w wiadomości e-mail.
  7. Propozycje można przesyłać do dwóch tygodni od umieszczenia podkładu.

  IV OCENA ROZWIĄZAŃ
  1. Po terminie zgłoszeń Organizator zakłada na forum temat podając link, gdzie można znaleźć zbiorczą listę biorących udział w danej edycji nagrań przesłanych przez Uczestników.
  2. Przez tydzień od przedstawienia listy nagrań użytkownikcy forum mogą ocenić każdą z propozycji - oprócz swojej własnej - w skali 1-5, również z użyciem liczb dziesietnych (np. 3,7). Plusy oraz minusy zostaną pominięte (np. 4+ oznacza 4).
  3. Ocenianie odbywa się poprzez umieszczenie - w odpowiednim temacie - wyraźnej informacji kogo jak się ocenia.
  4. Zwycięzcą danej edycji konkursu zostaje uczestnik, który zebrał najwyższą średnią ze wszystkich ocen. W przypadku takiej samej oceny przyznawane jest miejsce ex equo.
  5. Zwycięzca wybiera podkład na nową edycję i wysyła plik z nagraniem na adres e-mail kontakt@harmoszka.com. Jeśli nie dokona wyboru, nowy podkład wybiera organizator lub Użytkownicy Forum.

  V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6 edycji konkursu składa się na jedną serię konkursów (dalej zwaną Grand Prix), po której przyznawany jest tytuł Mistrza Harmonijkowych Bitew. Rangę zdobywa najlepszy uczestnik Grand Prix i ma ją do zakończenia następnego GP. Liczy się suma punktów przyznawanych wg schematu:
  1 miejsce - 5 punktów,
  2 miejsce - 3 punkty,
  3 miejsce - 1 punkt.
  W przypadku równej liczby punktów liczy się odpowiednio ilość zajętych pierwszych, drugich, trzecich miejsc. Jeśli ilość tych miejsc jest również taka sama, przyznaje się dwa (lub więcej) tytułów Mistrzów Harmonijkowych Bitew.