Zapamiźtaj mnie i lub zarejestruj | Zapomnia³em has³a

Artyku³y Recenzje Harmonijkowe Bitwy
Szukaj Uæytkownicy Grupy Mapa Google
Szczegó³y punktów postawionych przez uæytkownika Medium
LP Temat Ilo¶ę Wykres
1 (Przejd¼) Brzmienie wzmacniacza lampowego z kostki 9 (7%)
2 (Przejd¼) [Kupiź] - Potencjometr do mikrofonu 3 (2%)
3 (Przejd¼) Æywotno¶ę harmonijek, a cena 3 (2%)
4 (Przejd¼) Poziom sygna³u z mikrofonu 3 (2%)
5 (Przejd¼) Promaster jako 2 harmonijka 3 (2%)
6 (Przejd¼) Profesjonalne narzździa do customizacji 3 (2%)
7 (Przejd¼) [tuning] Marine Band - Cadillac Candy Red 2 (2%)
8 (Przejd¼) Nowy model Seydela juæ nied³ugo! 2 (2%)
9 (Przejd¼) Suzuki Olive 2 (2%)
10 (Przejd¼) [Koncert] Polski dzień Bluesa w "Trójce" 2 (2%)
11 (Przejd¼) Harmonijkowy blog (B. £źczycki) 2 (2%)
12 (Przejd¼) Harpmaster 2 (2%)
13 (Przejd¼) Wk³adka shura z nak³adk± 2 (2%)
14 (Przejd¼) Program do symulacji uk³adów elektronicznych z ods³uchem. 2 (2%)
15 (Przejd¼) Dmuchanie za kó³kiem? 2 (2%)
16 (Przejd¼) Co kupię w tonacji C? 2 (2%)
17 (Przejd¼) Zmiana impedancji we wk³adkach shura 2 (2%)
18 (Przejd¼) Historyczne i rzadko spotykane mikrofony Hohnera 2 (2%)
19 (Przejd¼) [Artyku³] Trochź o tremolach i oktawach 1 (1%)
20 (Przejd¼) Pytanie o harmonijke oraz tonacje i nie tylko:) 1 (1%)
21 (Przejd¼) Jaromi - Moje miasto jest za ma³e 1 (1%)
22 (Przejd¼) Die Toten Hosen - Alles aus Liebe 1 (1%)
23 (Przejd¼) The Cool Cat Bones 1 (1%)
24 (Przejd¼) Jaromi - Gdy bejmy mi wybulum 1 (1%)
25 (Przejd¼) [Problem] Tombo Folk & Young ma 17 kana³ów? 1 (1%)
26 (Przejd¼) Mikrofon do harmonijki basowej 1 (1%)
27 (Przejd¼) G³o¶niki - gwarancja dobrego brzmienia! 1 (1%)
28 (Przejd¼) White Chocolate Trio - Seven Nation Army (music video) 1 (1%)
29 (Przejd¼) Manfredi & Johnson "Nie mieę nic" 1 (1%)
30 (Przejd¼) Nasze w³asne Filmy z Harmonijk±. 1 (1%)
31 (Przejd¼) Suzuki Manji M-20 1 (1%)
32 (Przejd¼) Budowa bluesa 1 (1%)
33 (Przejd¼) Green Bullet vs Electro Voice Re 10 vs Audio Technica At811 1 (1%)
34 (Przejd¼) Podziel siź smutkiem 1 (1%)
35 (Przejd¼) JAROMI - You Shook Me (Willie Dixon) 1 (1%)
36 (Przejd¼) Tek¶ciarze w¶ród forumowiczów 1 (1%)
37 (Przejd¼) Hohner - Orchester Vereins Harmonika 1 (1%)
38 (Przejd¼) Konkurs! Nowy strój harmonijki! 1 (1%)
39 (Przejd¼) Czy moæna graę na uæywanej harmonijce? 1 (1%)
40 (Przejd¼) Æyczenia Boæonarodzeniowe 1 (1%)
41 (Przejd¼) [Pytanie] Kryzys wieku ¶redniego..? 1 (1%)
42 (Przejd¼) JAROMI - LUMPEX BLUES 1 (1%)
43 (Przejd¼) Regulacja stroików 1 (1%)
44 (Przejd¼) JAROMI & FRIENDS (BLUES MENU) - Defil Blues 1 (1%)
45 (Przejd¼) [Technika] ¦wiat wed³ug Harpa 1 (1%)
46 (Przejd¼) JAROMI - Sozopol Blues 1 (1%)
47 (Przejd¼) Mick Jagger 1 (1%)
48 (Przejd¼) Wspomnienie. 1 (1%)
49 (Przejd¼) if i had a possesion over judgment day 1 (1%)
50 (Przejd¼) taki mój prote¶cik bluesowy 1 (1%)
51 (Przejd¼) Kongsheng Solist 1 (1%)
52 (Przejd¼) Czy dobrze naprawi³em pierwszy kana³? 1 (1%)
53 (Przejd¼) W jakim wieku zaczynamy graę Bluesa? 1 (1%)
54 (Przejd¼) JAROMI & SZULERZY - Jutro znajdziesz czas 1 (1%)
55 (Przejd¼) Stage Line DMA - 1 USB 1 (1%)
56 (Przejd¼) Aquiline - nowy mikrofon od producenta Blackedge'a! 1 (1%)
57 (Przejd¼) Koszulki forumowe - projekty graficzne 1 (1%)
58 (Przejd¼) Kawa³y 1 (1%)
59 (Przejd¼) Jak uæywaę mikrofonu harmonijkowego? 1 (1%)
60 (Przejd¼) Nowy singiel od Manfredi & Johnson 1 (1%)
61 (Przejd¼) [Artyku³] o bluesowej harmonijce ustnej - dla pocz±tkuj±cych 1 (1%)
62 (Przejd¼) [Problem] Sprzźgaj±cy blues junior 1 (1%)
63 (Przejd¼) Pocz±tki - porady 1 (1%)
64 (Przejd¼) Podziel siź rado¶ci± 1 (1%)
65 (Przejd¼) Sk±d wzi±ę grill i obudowź 1 (1%)
66 (Przejd¼) Nasze nagrania z koncertu 1 (1%)
67 (Przejd¼) [Problem] Informacje o mikrofonach w poszukiwaniu tego jedynego. 1 (1%)
68 (Przejd¼) Propozycja usprawnienia forum 1 (1%)
69 (Przejd¼) NOWY MODEL Seydel !!! 1 (1%)
70 (Przejd¼) JAROMI gra przez mikrofon Aquiline! 1 (1%)
71 (Przejd¼) Nowe nagrania Manfredi and Johnson 1 (1%)
72 (Przejd¼) [Pytanie] Czego s³uchaę?? 1 (1%)
73 (Przejd¼) Korpus z karbonu? 1 (1%)
74 (Przejd¼) [Problem] Mikrofonem Tonsil MDO IX - nagle przesta³ graę 1 (1%)
75 (Przejd¼) Warszawa - ¦ródmie¶cie 1 (1%)
76 (Przejd¼) Test Suzuki Hammond HA-20 1 (1%)
77 (Przejd¼) Jaromi zez Ekom - Boogie Woogie Cyntryfugi (wideoklip) 1 (1%)
78 (Przejd¼) White Chocolate Trio [Live] 1 (1%)
79 (Przejd¼) White Chocolate Trio She Will Be Loved 1 (1%)
80 (Przejd¼) Brendan Power & Andrew White - Farewell To Muswell Hill 1 (1%)
81 (Przejd¼) Bracia Patrzcie Jeno jaka Szara Kolźda :) 1 (1%)
82 (Przejd¼) Jaromi - Nalewki Petrusa Gracili 1 (1%)
83 (Przejd¼) Przeróbka Marine Band 1 (1%)
84 (Przejd¼) [Harmonijkarz] Brendan Power 1 (1%)
85 (Przejd¼) Poradnik 1 (1%)
86 (Przejd¼) Precz z tabami! 1 (1%)
87 (Przejd¼) [Teoria] Skala bluesowa 1 (1%)
88 (Przejd¼) Hohner Big River Harp vs Hohner Marine Band D vs Suzuki Harpmaster G 1 (1%)
89 (Przejd¼) Ramblin on my mind - cover 1 (1%)
90 (Przejd¼) [Technika] Æmudna nauka 1 (1%)
91 (Przejd¼) JAROMI - Blues Babble Bop 1 (1%)
92 (Przejd¼) [Harmonijki] Korpusy custom z Rosji 1 (1%)
93 (Przejd¼) Harmonijkowy Atak - live Radio Bia³ystok (02.10.2011) 1 (1%)
94 (Przejd¼) [Artyku³] Prawo autorskie 1 (1%)
95 (Przejd¼) Detektyw Jaromi 1 (1%)
96 (Przejd¼) Harmonijka ustna na lekcjach muzyki w szkole podstawowej. 1 (1%)
97 (Przejd¼) Fender Hot Rod Deluxe 1 (1%)
98 (Przejd¼) [Rada] Instalacja mikrofonu pojemno¶ciowego Behringer C1-U 1 (1%)
99 (Przejd¼) Jak wy nauczyli¶cie siź graę na harmonijce? 1 (1%)
• • Strona g³ówna panelu